Over Publieke Communicatie

Machiavelliprijs voor Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort kreeg de Machiavelliprijs 1997 voor het project 'Collega gevraagd' voor langdurig werklozen. De gemeente werd hiermee beloond werd voor het communicatieproject waarmee gepoogd werd langdurig werklozen weer aan de slag te helpen.
Juryrapport helaas niet beschikbaar
Download de lezing van drs. A.P.W. Melkert


'Over beeld en werkelijkheid van de politiek'. Wat kan de politiek en wat niet? De politiek kan wel wat, volgens Ad Melkert, maar zeker in verkiezingstijd is er een welhaast dwangmatige cirkel van opgeklopte verwachtingen en onvermijdelijke teleurstellingen. Niets bijzonders en van alle tijden. Reden om er schouderophalend aan voorbij te gaan? Nee, dat ook weer niet. Eerder aanleiding om eens langer stil te staan bij de spanning tussen beeld en werkelijkheid van de politiek.


Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl