Over Publieke Communicatie

Machiavelliprijs 2000 voor Jeltje van Nieuwenhoven

Volgens het bestuur heeft Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer, de Machiavelliprijs 2000 verdiend omdat zij, in de functie die zijn nu ruim twee en een half jaar bekleedt, belangrijke aanzetten heeft gegeven om het aanzien van de politiek te vergroten. Zij heeft dat niet als partijpoliticus gedaan, maar als representant van alle gekozen volksvertegenwoordigers.
Download het juryrapport
Download de lezing van Paul Frissen


'De anarchistische republiek. Representatie in de informatiesamenleving.' Paul Frissen (1955) is hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en bestuurskundig adviseur. Aan de KUB is hij voorzitter van het Centrum voor Recht, bestuur en informatisering.
Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl