Over Publieke Communicatie

Machiavelliprijs 1995 Ministerie van VWS en gemeente Delft

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de gemeente Delft ontvingen de Machiavelliprijs in 1995 voor hun voorbeeldproject Kwaliteitsverbetering binnenstad.
Juryrapport helaas niet beschikbaar
Download de lezing van mr. H.D. Tjeenk Willink


'Overheidscommunicatie, element of instrument?' Het Latijnse ‘communicare’ betekent gemeenschappelijk maken. Communicatie is daarmee voor Tjeenk Willink een wezenlijke taak van de overheid. In onze pluriforme samenleving waarin zoveel verschillende belangen en belangetjes om de aandacht strijden, heeft de overheid de taak gestalte te geven aan het gemeenschappelijke. Daarin onderscheidt de overheid zich van de private sector. Die taak vraagt een heel eigen manier van communiceren. Het onderscheid overheid/private sector is volgens Tjeenk Willink aan het vervagen.
Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl