Over Publieke Communicatie

Machiavelliprijs 1991: Veen/Vegin/Vestin

De Machiavelliprijs 1991 werd door de jury toegekend aan Veen/VeginVestin, voor hun onderscheidende communicatie van het Milieu Actie Plan.
Juryrapport helaas niet beschikbaar
Download de lezing van  ir. N.G. Ketting'Machiavelli verdeelt wel, maar heerst niet'. De lezing van Ketting vertoont alle sporen van de economische recessie van begin jaren negentig. Somber van toon, somber over de economische positie van Nederland en pessimistisch over de mogelijkheden het tij te keren. Het trompetgeschal van het succes van Hollands poldermodel klinkt nog niet vanachter de horizon. De BV Nederland is ziek, doodziek.


Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl