Over Publieke Communicatie

De Nederlandsche Bank ontving de Machiavelliprijs 1996

De Nederlandsche Bank ontving van het bestuur van de Stichting Machiavelli de Machiavelliprijs 1996 voor haar communicatiebeleid dat heeft geresulteerd in een solide internationale naam van Nederland.
Juryrapport helaas niet beschikbaar
Download de lezing van drs. A.G. Jacobs'Europa: doelstelling, doelgroep en boodschap tegelijk'. Jacobs is als rechtgeaarde Rotterdammer gegrepen door het regeringsmotto ‘geen woorden maar daden’. Natuurlijk moet daar over gecommuniceerd worden, al is het maar omdat dit nu eenmaal gemakkelijker is dan fraai geformuleerde beleidsvoornemens. Tegen dat licht plaatst Jacobs de komst van EMU en euro. Heeft de overheid daarbij in communicatief opzicht voldoende gepresteerd?
Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl