Over Publieke Communicatie

Prijswinnaars

2018

Machiavelliprijs 2017 voor SheDecides

Het initiatief SheDecides heeft de Machiavelliprijs 2017 gewonnen omdat ‘deze beweging in een recordtempo bijna 400 miljoen euro bij elkaar heeft gebracht voor het recht van vrouwen en meisjes over de hele wereld om zelf te kunnen beslissen of ze kinderen willen, wanneer en met wie. Binnen nog geen zes weken ontstond er een wereldwijde beweging van landen, fondsen en particulieren ten faveure van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes’, aldus het juryrapport. 

De Machiavelliprijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Initiatiefneemster Lilianne Ploumen heeft de prijs in ontvangst genomen. 
 
2017

Machiavelliprijs 2016 voor Hugo Borst & Carin Gaemers

Hugo Borst en Carin Gaemers hebben de Machiavelliprijs 2016 gewonnen, omdat ‘zij met hun manifest ‘Scherp op Ouderzorg’ de meest effectief communicerende actiegroep van de laatste tijd vormen’, aldus het juryrapport. ‘Zij hebben het zeer beladen politieke debat over ouderenzorg in recordtempo weten te depolitiseren. Bij alle politieke partijen in de Tweede Kamer hebben zij een hoogst uitzonderlijke eensgezindheid weten af te dwingen. Daarmee hebben zij een doorbraak bereikt die een plek in de politieke geschiedenis verdient'.

U kunt hier het gehele juryrapport vinden. 
2016

Machiavelliprijs 2015 voor Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft de Machiavelliprijs 2015 ontvangen omdat:De Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangt de prijs, omdat “zij met het rapport over de ramp met de MH17 -waar mogelijk- klaarheid heeft gebracht voor de nabestaanden in het bijzonder en de wereld in het algemeen. De wijze waarop de Onderzoeksraad dat heeft gedaan vormt een schoolvoorbeeld van goede communicatie. In een extreem sensitieve situatie met zowel hoogoplopende geopolitieke belangen als indringend verdriet van de nabestaanden heeft de Onderzoeksraad op gezaghebbende wijze haar onderzoek verricht en naar buiten gebracht.” 
2015

Machiavelliprijs 2014 voor RTL Nederland

RTL Nederland heeft de Machiavelliprijs 2014 ontvangen, omdat “RTL de afgelopen 25 jaar heeft bewezen vaak meer te zijn dan alleen een grote, commerciële omroep. In veel opzichten vernieuwend, gedurfd en vooral ook bindend”, aldus het juryrapport. “RTL is aanjager en voorloper geweest van een reeks nieuwe programmaformats. Van realityshows tot financieel-economisch nieuws: dankzij RTL heeft de Nederlandse televisiekijker de afgelopen 25 jaar een vernieuwend en gevarieerd aanbod voorgeschoteld gekregen. Ook op andere zenders”. 
2013

Machiavelliprijs 2013 voor Eberhard van der Laan

Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, ontving op 4 februari 2014 de Machiavelliprijs 2013 ‘omdat hij een toonbeeld is van helderheid en duidelijkheid in een bestuurlijke wereld waarin menigeen vlucht in verhullend taalgebruik’ 
2012

Machiavelliprijs 2012 voor Bauke Vaatstra

Bauke Vaatstra heeft de Machiavelliprijs 2012 ontvangen, ‘omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord. Door zijn media optredens wist Vaatstra eerst te voorkomen dat de zaak een ‘cold case’ zou worden. Dankzij zijn publieke aanhouden en aandringen werd het in 2012 eindelijk mogelijk om grootschalig dna-onderzoek te verrichten’, aldus het juryrapport.
 

2011

Machiavelliprijs 2011 voor Prinses Máxima

H.K.H. Prinses Máxima ontving de Machiavelliprijs 2011 voor haar uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten die de afgelopen tien jaar haar werk als prinses der Nederlanden hebben gekenmerkt.
“Daarmee heeft zij het draagvlak voor de monarchie als symbool voor nationale eenheid en continuïteit in de 21e eeuw mede verstevigd. Bovendien is zij in staat gebleken om een breed publiek aan te spreken en daardoor verbondenheid met zeer uiteenlopende groepen binnen de Nederlandse bevolking te bewerkstelligen” aldus het juryrapport.
2010

Bert van Marwijk ontving de Machiavelliprijs 2010

Bert van Marwijk ontving de Machiavelliprijs 2010 voor zijn uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten als bondcoach van het Nederlands voetbalelftal. 
2009

Machiavelliprijs 2009 voor Jeroen Smit

Onderzoeksjournalist Jeroen Smit ontving de Machiavelliprijs 2009 uit handen van voorzitter Marja Wagenaar voor de manier waarop hij in zijn boek De Prooi aan de hand van de lotgevallen van ABN Amro de oorzaken van de economische crisis voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.
2008

Machiavelliprijs 2008 voor Jan Marijnissen

Oud SP-leider Jan Marijnissen kreeg de Machiavelliprijs 2008 voor de manier waarop hij als volksvertegenwoordiger jarenlang op authentieke wijze de standpunten van zijn partij in de Kamer heeft verwoord.
2007

Eurocommissaris Neelie Kroes kreeg de Machiavelliprijs 2007

Eurocommissaris Neelie Kroes kreeg de Machiavelliprijs 2007 voor de manier waarop zij ‘wars van populisme’ haar werk in Europa in duidelijke termen aan een breed publiek weet over te brengen. Als geen ander maakt zij de gevolgen van haar beslissingen voor het dagelijks leven of de dagelijkse portemonnee van Europese burgers in alledaagse termen kenbaar.
2006

Jan Blokker kreeg de Machiavelliprijs 2006

Jan Blokker kreeg de Machiavelliprijs 2006 voor zijn complete oeuvre als dagbladcolumnist. Al decennialang steekt hij als columnist met kop en schouders boven alle anderen uit. "In de nationale roofdierengalerij van 'stukjesschrijvers’ is Jan Blokker de ereluipaard. Zijn stijl is herkenbaar en onnavolgbaar. Reden voor toekenning van de prijs is de continue eenzame hoge kwaliteit van zijn columns."
2005

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven kreeg de Machiavelliprijs 2005

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven kreeg de Machiavelliprijs voor de manier waarop hij als voorzitter van de nationale Onderzoeksraad naar Veiligheid een duidelijk en overtuigend gezicht heeft gegeven aan het onafhankelijk veiligheidsonderzoek in Nederland. Hij straalt onafhankelijkheid, betrokkenheid en zichtbaarheid uit. En dat op een gebied dat slechts transparantie en geen compromissen duldt: de fysieke veiligheid in ons land.
2004

In het jaar 2004 kreeg burgemeester van Maastricht Gerd Leers de Machiavelliprijs

In het jaar van de moord op Theo van Gogh kreeg burgemeester van Maastricht Gerd Leers de Machiavelliprijs omdat hij een type bestuurder is dat, door in zijn optreden doelgerichte onverzettelijkheid te vertonen, duidelijk maakt dat met de openbare orde en de veiligheid niet te marchanderen valt. Dat maakt in tijden van onzekerheid burgers duidelijk wat ze aan hun openbare bestuurder hebben. En dat maakt een Limburgse praktijk tot een voorbeeld voor velen in de Randstad. Gerd Leers toont een lokaal leiderschap met grote nationale uitstraling.
2003

De makers van de StemWijzer kregen de Machiavelliprijs 2003

De makers van de StemWijzer kregen de Machiavelliprijs omdat de StemWijzer informeert, confronteert, prikkelt en stemt tot nadenken. De StemWijzer heeft een eminente en wellicht duurzame bijdrage geleverd aan de publieke informatievoorziening rond verkiezingen, is een belangrijke stimulans gebleken voor de politieke discussie in huiskamers, kantines en kantoren en heeft op creatieve wijze laten zien welke betekenis internet kan hebben voor de politieke participatie en voor het stimuleren van verantwoordelijk en betrokken burgerschap.
2002

Machiavelliprijs 2002 is toegekend aan burgemeester Ivo Opstelten

Het bestuur van de Stichting Machiavelli heeft in 2002 de Machiavelliprijs toegekend aan burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam vanwege zijn verzoenende en stabiliserende optreden toen de spanningen in de bewogen meidagen na de moord op Pim Fortuyn naar het kookpunt gingen. 
De burgemeester van Rotterdam demonstreerde in die week de betekenis van publiek leiderschap en openbaarheid in crisissituaties. Er was empathie, er was gevoel voor symboliek, het was goed. 

2001

De Machiaveliprijs voor overheidscommunicatie is in 2001 toegekend aan de Belastingdienst

De Machiaveliprijs voor overheidscommunicatie is in 2001 toegekend aan de Belastingdienst, in het bijzonder voor de communicatie van het nieuwe belastingstelsel 2001. De jury werd gevormd door de leden van de commissie-Wallage, die haar keuze heeft gebaseerd op de mate waarin de genomineerden reeds de aanbevelingen van de commissie in de praktijk brachten. Onder het toeziend oog van staatssecretaris Bos nam directeur generaal Thunnissen het beeldje van Machiavelli in ontvangst.


2000

Machiavelliprijs 2000 voor Jeltje van Nieuwenhoven

Volgens het bestuur heeft Jeltje van Nieuwenhoven, voorzitter van de Tweede Kamer, de Machiavelliprijs 2000 verdiend omdat zij, in de functie die zijn nu ruim twee en een half jaar bekleedt, belangrijke aanzetten heeft gegeven om het aanzien van de politiek te vergroten. Zij heeft dat niet als partijpoliticus gedaan, maar als representant van alle gekozen volksvertegenwoordigers.
1999

Machiavelliprijs voor De Illegale Pers

De jury heeft in 1999 besloten om de Machiavelliprijs uit te reiken aan de illegale pers in de personen van de hoofdredacteuren van Het Parool, Trouw en Vrij Nederland en hen te verzoeken het beeldje te overhandigen aan de voorzitter van Nieuwspoort, als hoedster van een plek waarin de journalistieke houding, waarvoor de illegale pers eens stond, nog altijd dagelijks wordt verwerkelijkt en kán worden verwerkelijkt. Als perscentrum onderscheidt Nieuwspoort zich in positieve zin in het huidige journalistieke klimaat dankzij haar kritische, onafhankelijke en idealistische inslag.
1998

Machiavelliprijs voor Hans van Mierlo

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo kreeg de Machiavelliprijs in het jaar waarin hij besloot zijn politieke carrière te beëindigen. De Machiavelliprijs 1998 dient als oeuvreprijs. Met het toekennen van de prijs aan hem wil de jury haar waardering uitspreken voor de unieke wijze waarop hij gedurende meer dan dertig jaar zijn bijdrage leverde aan het politiek debat in Nederland.
1997

Machiavelliprijs voor Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort kreeg de Machiavelliprijs 1997 voor het project 'Collega gevraagd' voor langdurig werklozen. De gemeente werd hiermee beloond werd voor het communicatieproject waarmee gepoogd werd langdurig werklozen weer aan de slag te helpen.
1996

De Nederlandsche Bank ontving de Machiavelliprijs 1996

De Nederlandsche Bank ontving van het bestuur van de Stichting Machiavelli de Machiavelliprijs 1996 voor haar communicatiebeleid dat heeft geresulteerd in een solide internationale naam van Nederland.
1995

Machiavelliprijs 1995 Ministerie van VWS en gemeente Delft

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en de gemeente Delft ontvingen de Machiavelliprijs in 1995 voor hun voorbeeldproject Kwaliteitsverbetering binnenstad.
1994

In 1994 verkoos de jury Loesje tot prijswinnaar

In 1994 verkoos de jury Loesje tot prijswinnaar. Loesje ontving de Machiavelliprijs 1994 voor de kunst om de boodschap tot de essentie terug te brengen.
1993

Machiavelliprijs: Hoofdcommissarissen van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag

De Machiavelliprijs 1993 werd door de jury toegekend aan de hoofdcommissarissen van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag voor hun herkenbare manier van communiceren.
1992

In het jaar 1992 werd de Machiavelliprijs toegekend aan burgemeester Ed van Thijn

In het jaar 1992 werd de Machiavelliprijs toegekend aan burgemeester Ed van Thijn van Amsterdam. Hij ontving de prijs voor de manier waarop hij als burgemeester met grote betrokkenheid communiceert.
1991

Machiavelliprijs 1991: Veen/Vegin/Vestin

De Machiavelliprijs 1991 werd door de jury toegekend aan Veen/VeginVestin, voor hun onderscheidende communicatie van het Milieu Actie Plan.
1990

Machiavelliprijs 1990 Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn werd in 1990 door het bestuur van de Stichting Machiavelli uitgeroepen tot winnaar van de Machiavelliprijs voor de inzamelingsactie Klein Chemisch Afval.
1989

Machiavelliprijs: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Cultuur

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Cultuur ontving in 1989 uit handen van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Machiavelli de Machiavelliprijs voor overheidscommunicatie voor de campagne 'Drank maakt meer kapot dan je lief is'.
Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl