Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 2002 door Uri Rosenthal

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. Uri Rosenthal, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en Voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

De Machiavellilezing van 2002 werd door prof. dr. Uri Rosenthal verzorgd. De lezing getiteld: 'Het kan niet, het mag niet, we willen het, we doen het'. Communicatie over megatrends en micronarigheid, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl