Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 1999 door Paul Rosenmöller

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. Paul Rosenmöller, hij zit sinds september 1989 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. In 1994 is hij tot fractievoorzitter gekozen. 
In het eerste jaar van zijn fractievoorzitterschap werd hij gekozen tot politicus van het jaar 1995.

De Machiavellilezing van 1999 werd door drs. Paul Rosenmöller verzorgd. De lezing getiteld: 'De leiderschapsverleiding' Politiek leiderschap in een veranderende samenleving. Een relativering!, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl