Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 1996 door A.G. Jacobs

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. A.G. Jacobs.

De Machiavellilezing van 1996 werd door drs. A.G. Jacobs verzorgd. De lezing getiteld: Europa: doelstelling, doelgroep en boodschap tegelijk, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl