Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 1995 door Herman Tjeenk Willink

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. H.D. Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer.

De Machiavellilezing van 1995 werd door mr. H.D. Tjeenk Willink verzorgd. De lezing getiteld: Overheidscommunicatie, element of instrument?, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl