Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 1994 door Frits Bolkestein

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. drs. F. Bolkestein, politiek leider van de VVD.

De Machiavellilezing van 1995 werd door mr. drs. F. Bolkestein verzorgd. De lezing getiteld: Machiavelli sprak geen Binnenhofbargoens, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl