Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 1992 door Anne van der Meiden

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. A. van der Meiden, theoloog en communicatiewetenschapper. Hij was aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht hoogleraar in de massacommunicatie en de public relations.

De Machiavellilezing van 1992 werd door prof. dr. A. van der Meiden verzorgd. De lezing getiteld: Propaganda, politieke marketing en voorlichting, kunt u hier teruglezen.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl