Over Publieke Communicatie

Lezingen

2018

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell

Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft voorafgaand aan de prijsuitreiking de Machiavellilezing 2017, getiteld ‘The Global Crisis of Local News’, uitgesproken. 
2017

Machiavellilezing 2016 door Kim Putters

De Machiavellilezing 2016 is uitgesproken door Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
2016

Machiavellilezing 2015 door Philippe Remarque

De Machiavellilezing 2015 is uitgesproken door Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant. 
2015

Machiavellilezing 2014 door Tom Middendorp

De Machiavellilezing 2014 is dit jaar uitgesproken door Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten. 
2013

Machiavellilezing 2013 door Dick Boer

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Dick Boer, CEO Koninklijke Ahold.
2012

Machiavellilezing 2012 door Klaas Knot

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. K.H.W. Knot, president van De Nederlandsche Bank.

2011

Machiavellilezing 2011 door Robbert Dijkgraaf

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW.

2010

Machiavellilezing 2010 door Hans Hillen

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. J.S.J. Hillen, minister van Defensie.

2009

Machiavellilezing 2009 door Roel Coutinho

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. Roel Coutinho, arts en microbioloog.

2008

Machiavellilezing 2008 door Cisca Dresselhuys

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Cisca Dresselhuys, hoofdredactrice van Opzij.

2007

Machiavellilezing 2007 door Ivo van Hove

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Ivo van Hove, directeur van Toneelgroep Amsterdam.

2006

Machiavellilezing 2006 door Fons van Westerloo

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Fons van Westerloo, CEO van RTL Nederland.

2005

Machiavellilezing 2005 door Peter Vandermeersch

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van De Standaard.

2004

Machiavellilezing 2004 door John Lloyd

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door John Lloyd, editor van de Financial Times.

2003

Machiavellilezing 2003 door Erik de Zwart

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door Erik de Zwart, media ondernemer en directeur van Talparadio.

2002

Machiavellilezing 2002 door Uri Rosenthal

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. Uri Rosenthal, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden en Voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

2001

Machiavellilezing 2001 door Benk Korthals

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. A.H. Korthals, minister van Justitie.

2000

Machiavellilezing 2000 door Paul Frissen

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. P.A.H. Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant en bestuurskundig adviseur. Aan de KUB is hij voorzitter van het Centrum voor Recht, bestuur en informatisering.

1999

Machiavellilezing 1999 door Paul Rosenmöller

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. Paul Rosenmöller, hij zit sinds september 1989 voor GroenLinks in de Tweede Kamer. In 1994 is hij tot fractievoorzitter gekozen. 
In het eerste jaar van zijn fractievoorzitterschap werd hij gekozen tot politicus van het jaar 1995.

1998

Machiavellilezing 1998 door Ruud Lubbers

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. drs. R.F.M. Lubbers.

1997

Machiavellilezing 1997 door Ad Melkert

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. A.P.W. Melkert.

1996

Machiavellilezing 1996 door A.G. Jacobs

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. A.G. Jacobs.

1995

Machiavellilezing 1995 door Herman Tjeenk Willink

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. H.D. Tjeenk Willink, voorzitter van de Eerste Kamer.

1994

Machiavellilezing 1994 door Frits Bolkestein

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door mr. drs. F. Bolkestein, politiek leider van de VVD.

1993

Machiavellilezing 1993 door Marcel van Dam

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. M.P.A. van Dam, politicus.

1992

Machiavellilezing 1992 door Anne van der Meiden

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. A. van der Meiden, theoloog en communicatiewetenschapper. Hij was aan de toenmalige Rijksuniversiteit Utrecht hoogleraar in de massacommunicatie en de public relations.

1991

Machiavellilezing 1991 door Niek Ketting

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door ir. N.G. Ketting, politicus en bestuurder.

1990

Machiavellilezing 1990 door Hans Hillen

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door drs. J.S.J. Hillen, politicus.

1989

Machiavellilezing 1989 door Rinus van Schendelen

De Machiavellilezing is dit jaar gehouden door prof. dr. M.P.C.M. van Schendelen, politicoloog. Sinds 1980 is hij hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Machiavellilezing 2017 door Emily Bell
Emily Bell, professor en founding director bij het Tow Center for Digital Journalism aan Columbia’s Graduate School of Journalism, Columbia University in New York (USA), heeft...
Meer lezen »
Meer prijzen en lezingen »
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl