Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 2015 door Philippe Remarque

De Machiavellilezing 2015 is uitgesproken door Philippe Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant. 
De lezing is getiteld ‘De krant blijft altijd bestaan.’

U kunt hier de gehele lezing vinden.
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl