Over Publieke Communicatie

Machiavellilezing 2014 door Tom Middendorp

De Machiavellilezing 2014 is dit jaar uitgesproken door Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten. 
De lezing is getiteld ‘Van wankel naar natuurlijk draagvlak: een zaak van politiek, bevolking en krijgsmacht. Brede steun voor Defensie is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend.’

U kunt hier de gehele lezing vinden.
Stichting Machiavelli | Bezuidenhoutseweg 101 | 2594 AC Den Haag
E-mail: info@stichtingmachiavelli.nl